Hur ska jag sälja min film?

Hur ska jag gå till väga när min film är helt klar? Vem ska man kontakta om man vill sälja sin film? Kan ni förklara steg för steg?


En bra start är att genom kontakt med ditt regionala resurscentrum för film få hjälp på vägen när det gäller distribution och visning av din film.

För de flesta unga filmare är en filmfestival målet med visningen. Sådana arrangeras både lokalt och nationellt, dessa kan ditt regionla resurscentrum tipsa om.

Om man inte stoppar där finns det för visning på Tv särskilda program uppköpare på varje kanal. På SVT heter kortfilmsinköparen Lena Zetterberg.

Distributörer för biovisning i Sverige är bl.a. Folkets Bio, Film Centrum och när det gäller lite kortare produktioner är även Film i Väst, Filmpool Nord och Film i Skåne duktiga på området.

För visning på biograf krävs det att filmen ligger på 35 mm. Bidrag för uppblåsning på 35 mm kan man söka från Svenska Filminstitutet, men även andra distributörer kan satsa pengar på en sådan åtgärd.

Hoppas du är nöjd med svaret!
Vad tycker du om svaret?
6
Skriv ett eget svar