Hur tar man bort vajrarna som någon t ex hänger i?

Jag undrar hur man får de "trådar" nån hänger i att bli osynliga? T ex [i]Crouching Tiger, Hidden Dragon[/i]. Är trådarna "osynliga" på riktigt också eller?


"Trådarna" eller upphängningen som skådespelarna sitter fast i är kopplade till riggar. Dessa riggar sitter vanligen fast i studiotaket och medger att skådespelaren kan flyga i luften och samtidigt göra akrobatiska manövrar, allt efter vad manuset kräver.

För att få bort vajrarna ur bild får man helt enkelt "rita över" dem med de bilderna man har, vanligtvis med hjälp av en dator. Det vill säga, man spelar in hela sekvensen med skådespelaren som flyger runt i luften, tar bort vajrarna genom att retuschera bildruta för bildruta.

Du kan själv testa genom att öppna ett bildredigeringsprogram såsom Photoshop och t ex försöka retuschera bort en arm på en person. Ganska tidsödande arbete kommer du att märka. Med film har man dock en fördel. När skådespelaren rör sig så från punkt A till B, så blir bakgrunden i punkt A synlig och man kan så att säga använda den i andra bildrutor där skådespelaren står vid punkt A och täcker bakgrunden. Detta kräver förstås att kameran står stilla, i andra fall får man använda Motion Control eller liknande och spela in scenen två gånger - en med och en utan skådespelare.
Vad tycker du om svaret?

1 svar

  1. Linus Karlsson
    Det bör dock nämnas att Montion Control är både svindyrt och väldigt tidskrävande så att använda sig av en stationär kamera är att rekomendera. Sen så går det alltid att göra kamerasvepningar i efterhand det finns te.x. ett klipp i Gladiator som består utav en svepning mellan tre stationära kameror istället för att använda sig utav en Montion Controll! ;)
Skriv ett eget svar