Skillnaden mellan en manusförfattare och dramaturg?

Vilken skillnad är det på en manusförfattare och en dramaturg?

Annelie

Manusförfattaren är den som skriver manuset man kan likna den rollen med en författares. Dramaturgen hjälper manusförfattaren att utveckla historien och fungerar som ett bollplank. Dramaturgen arbetar bland annat med att få en bra rytm i berättelsen. Det handlar om att publiken ska kunna hänga med i handlingen och inte hänger upp sig på missar i dialogen eller i händelseförloppet.

Ställ en egen fråga

Betygsätt svaret

Skriv kommentar