Vad är bleach bypass negative?

Finns det någon svensk term för bleach bypass negative?


Nej, det gör det inte. Bleach bypass är en metod för framkallning av film (främst kopior) där man hoppar över blekbadet. Det ger en bild med djup svärta och reducerad färgskala. Har använts i t.ex. "Seven" och "Tic Tac". ENR-metoden är ett annat sätt att få fram mer svärta i filmens skuggpartier och färgreduktion uppstår, "Sjön" är ett filmexempel.
Vad tycker du om svaret?
Skriv ett eget svar