Kopiera från MiniDV till DigiBeta?

Jag undrar vart jag vänder mig för att kopiera material från MiniDV till DigiBeta. Vad kostar det?


DigiBeta är ett lite smådyrt format, så det finns inte på varje litet produktionsbolag. Som exempel så har SVT har i mångt och mycket släppt alla BETA-formaten och kör det mesta på DV-cam.

Men Digi-Beta är fortfarande ett högklassigt format som, vad jag förstått, är så högt man kan komma innan man går över till HD/24 p eller riktig film. Problemet är att komma över en bandare, men kan man betala för sig så är det inte heller något större problem. Fråga dig fram via produktionsbolag i din närhet om du inte får napp där ring ställen i Göteborg, Stockholm eller Malmö!

Själv skulle jag nöja mig om jag ville lyxa till det med att ha min produktion på DV-cam och eventuellt på BETA-SP (även om det börjar kännas stenålder så har många små produktionsbolag fortfarande detta formatet p.g.a. ekonomiska eller subjektiva skönhets skäl). Digi-Beta känns som att skjuta väl högt, eftersom det inte är så många som har bandare som klarar det.
Vad tycker du om svaret?
Skriv ett eget svar