Digitalt eller analogt?

Ska man använda DV-kameror eller analoga kameror?


Man kan säga att den analoga signalen är en kontinuerligt förändrad signal, medan den digitala består av ettor och nollor.

Förenklat innebär det att en analog signal "härmar" verkligheten och försöker avteckna den så likt som möjligt. En digital signal däremot översätter verkligheten till ettor och nollor. Som du förstår är det betydligt lättare att göra en kopia av några ettor och nollor än en "kurva" med information.

Därför är kopiering av digital information helt förlustfri, vilket innebär att kopian blir identisk med originalet. En kopiering som görs analogt tappar information för varje ny generation.

Egentligen finns varken digitala bilder eller ljud. Ljud uppstår till exempel av variationer i ljudet, därför är det alltid analogt. Däremot kan man lagra och representera ljud digitalt. Vid uppspelning konverteras det till analog information, som sedan når högtalaren och slutligen våra öron.

Så om man ska välja en analog eller digital kamera så faller sig valet enkelt. En digital kamera är att föredra då kopian blir lika bra som originalet. Dessutom kan man manipulera en digital signal i större utsträckning än vad man kan med traditionell analog.
Vad tycker du om svaret?
Skriv ett eget svar