Hur stor konkurrens är det i de olika filmyrkena?

Hur ser situationen på arbetsmarknaden ut för de olika filmyrkena? Är konkurrensen lika hård och inkomsten lika osäker för alla, eller hur ser det ut i dag?


Att arbeta i filmbranschen innebär i huvudsak att man är knuten till ett visst projekt under en kortare tid. När projektet är över är också inkomsterna över. Vi talar alltså om projektanställning, en anställningsform som endast ger trygghet en kortare period - för hur ska man överleva när anställningen tagit slut?

Givetvis är det så att desto mer känd och etablerad filmare man är, desto högre trolighet är det att man får ett jobb, eller stödpengar om man planerar att producera själv. Filmbranschen är främst baserad på kontakter och känner du någon som känner en filmproducent, ja då kan du kanske gå före i kön. Orättvist, visst, men så fungerar det.

Om man själv ska försöka få in en fot i branschen så är teknikyrken en bra väg att gå. De behövs alltid och kräver inga "kreativa" kunskaper som en manusförfattare måste prestera. Tro inte att du kan ringa till ett produktionsbolag och säga att du är regissör och kan regissera någon utav deras filmer. Du kan möjligtvis börja som en produktionsassistent (prodass eller runner) som servrar med allt från kaffe till att uträtta ärenden. Därefter får du börja jobba dig uppåt och framför allt visa vad du går för! Gör du inte det så är det förmodligen ingen som vill ge dig ett annat yrke. Ta initiativ, fråga om du kan hjälpa till med något mer, hjälp dina kollegor och försök samarbeta så bra som möjligt.
Vad tycker du om svaret?
Skriv ett eget svar