Varför producerar produktionsbolag kortfilmer?

Vad har produktionsbolag för intresse av att producera en novell- eller kortfilm? Att de gör långfilmer är förståeligt för de kan ju generera pengar i form av biobesök.


Biografvisning är faktiskt inte den enda distributionskanalen utan man kan också sälja filmen till tv, eller exportera filmen till utländska tv-stationer.

Vi ska heller inte förglömma skolbio, som är ett statligt projekt initierat av Svenska Filminstitutet (SFI) på uppdrag av statens kulturdepartement att visa film i skolan.

Det finns dessutom efterhandsstöd man kan söka, som i Sverige utgör den största delen av allt filmstöd. Det finns även möjlighet att vinna priser med sin kortfilm, för det är i regel enklare att få en kortfilm visad än en långfilm, speciellt på filmfestivaler. Streaming på nätet har också gjort det lättare att få intäkter för kortfilmer genom annonser som visas tillsammans med filmen.

Kortfilmer är också billigare att producera än långfilmer, men det är däremot svårare att få filmen visad på vanliga biografer.
Vad tycker du om svaret?
Skriv ett eget svar