När har man versaler i manus?

Jag undrar varför vissa ord i manus står i versaler. Till exempel: Linda håller i en KAFFEKOPP. Det hörs KNACKNINGAR på dörren.


Man skriver i regel följande med versaler:

  • Scenrubriker

  • Ljudeffekter - KNACKNINGAR på dörren

  • Titlar på böcker, sånger och andra typer av verk

  • Dialogtext som sjungs ut - I'M SINGING IN THE RAIN!

  • Kamerarörelser och kameravinklar

  • Indikering av dag eller natt (i början av scenbeskrivningen)

  • Karaktärsnamn (endast första gången de dyker upp i manuset samt ovanför all dialog)



Ibland kan man även använda versaler för att visa upp viktig rekvisita första gången, som i det här fallet med en kaffekopp. Alternativt kan du stryka under, vilket ofta föredras för att markera skillnaden.

Vanligtvis innehåller de första tio sidorna i ett långsfilmsmanus mycket versaler eftersom man då introducerar alla karaktärer och innehåll.
Vad tycker du om svaret?
Skriv ett eget svar