Filmmusik - det komponerade miraklet

Av

Filmmusik - det komponerade miraklet

Bra musik skiljer sig markant från bra filmmusik på så vis att bra musik ska fånga vår uppmärksamhet medan bra filmmusik ofta inte ska göra det. Musiken i film ska vara så transparant att dialog och andra ljud kan tränga igenom.

Den här boken presenterar inte någon modell av eller teknik för hur man komponerar eller använder filmmusik. Det går inte att skapa allmängiltiga regler för konstnärliga val. Genom en kronologisk beskrivning av musiktrender under olika epoker i filmhistorien förmedlar författarna metod och teknik för att upptäcka det oförutsägbara mysterium som uppstår vid kombinationen av bild och musik.

Författarna Peter Bryngelsson är kompositör av musik till långfilm, tv och teater. Mest känd är han dock som musiker i grupper som Ragnarök, Kung Tung och Urban Turban.
Joakim Tillman arbetar som lektor i musikvetenskap på Stockholms universitet och leder där filmmusikkurser.

Utgiven:
Förlag: Liber
Språk: Svenska
ISBN-10: 9147077468
Hemsida: liber.se
Köp boken:
Vad tycker du om boken?
Skriv kommentar