Karaktärer, repliker, dialog

Av

Karaktärer, repliker, dialog

Repliken är ett av de viktigaste redskapen för att uttrycka en karaktär. I romanen kan den lyfta fram en enskild karaktär, i dramatiken bär den det mesta av handlingen och i tvdeckaren används den ofta för att informera publiken. Genom medvetna val av ord och uttryckssätt kan man skapa helt olika karaktärer och därmed förändra relationer och intriger. Men också det som inte sägs är av betydelse – tystnaden kan vara nog så talande.

Det här är inte en bok om att skriva dramatik. Det är en bok om att skapa karaktärer, repliker och dialog. Den är tänkt för dig som vill skriva för t.ex. film, teater, radio och tv eller för olika nya medier som bloggar och twitter. Richard Rosengren, som själv skrivit manus för teater och dramadokumentärer, förklarar bland annat hur karaktärerna genom det de säger till varandra kan påverka inbördes relationer, avslöja karaktärsberättelsen och likt stämmorna i ett musikstycke skapa någonting som är mer än summan av enskilda toner.

Boken vänder sig bland annat till den som bedriver studier i skrivande och medieproduktion och till yrkesverksamma inom media och kultur. Den ger också värdefull kunskap åt alla dem som ägnar sig åt olika typer av fritidsskrivande, t.ex. på nätet.

Utgiven:
Förlag: Studentlitteratur
Sidor: 123
Språk: Svenska
ISBN-13: 9789144054834
Hemsida: studentlitteratur.se
Köp boken:
Vad tycker du om boken?
Skriv kommentar