Manusutbildning för film, TV och nya medier, 180 hp

Är du en god berättare med analysförmåga? Vill du arbeta med manus för film och tv, eller kanske för nya medier? Umeå universitet erbjuder en unik konstnärlig yrkesutbildning i manusförfattande.

Under tre år varvas kreativt skapande med studier om film, tv och dramatiskt berättande. Manusutbildningen är främst inriktad mot fiktion inom rörliga medier. Orientering om tv- och filmproduktion i allmänhet samt om ickelinjärt berättande, till exempel dataspel, ingår också.

En manusförfattare behöver ha berättartalang och analytisk förmåga. Dessutom måste du kunna hantera berättandets verktyg, förstå den kreativa processens mekanismer, arbeta kreativt i team, kunna utveckla egna idéer, arbeta med andras uppslag samt dramatisera redan befintliga verk. Du måste också veta en del om hur rörliga medier produceras.

Första året ägnas åt kortare format som kort- och novellfilm, andra året fokuserar på tv och tv-serier och sista året koncentreras på längre format, som långfilm. Uppgifter formuleras som realistiska uppdrag och resulterar ofta i kompletta manuskript. Många yrkesverksamma är knutna till utbildningen som gästföreläsare. Företrädare för tv-kanaler/filminstitut, manusförfattare och producenter bedömer dessutom studenternas större uppdrag. Manusutbildningen har också ett nordiskt nätverk med andra konstnärliga medieutbildningar. Under utbildningstiden följer en konstnärlig handledare din utveckling. Moment under alla tre åren: Studier av film- och tv-dramatik. Berättarteknik/dramaturgi. Manusförfattarens verktyg och omvärld. Kreativa övningsmoment. Manusskrivande. Branschrelaterad praktik. Icke-linjärt berättande. Examensarbete.

Efter utbildningen kan du arbeta som manusförfattare inom rörliga medier. Manusförfattare arbetar nästan uteslutande som frilans. Utbildningen ger en konstnärlig kandidatexamen och är värdefull också för dig som vill arbeta inom andra delar av medieområdet, till exempel som konsulent, lektör, dramaturg, producent eller projektledare inom rörliga medier.

Postadress
Manusutbildning för film, TV och nya medier, 180 hp
Umeå universitet
901 87 Umeå

Kontakta
090-786 50 00