Göteborgs folkhögskola filmproduktion

En ettårig filmutbildning på heltid för att utveckla ditt eget filmberättande. Personliga övningar med två löpande spår med dokumentärfilm och essäfilm parallellt med fiktion och berättande, tillsammans med gruppövningar under höstterminen. Under vårterminen fokuserar du på en egen film och får handledning.

Lärarna på utbildningen är verksamma inom filmbranschen. Undervisning sker på Nya Varvet och Gothenburg Studios på Lindholmen.

Postadress
Göteborgs folkhögskola filmproduktion
Göteborgs folkhögskola
Örlogsvägen 22
426 71 Västra Frölunda

Kontakta
0708-14 07 66