Focus filmfestival

Focus filmfestival är Uppsala läns regionala filmfestival för uttagning till Novemberfestivalen i Trollhättan.

Postadress
Focus filmfestival
Landstinget i Uppsala län
Box 602
751 25 Uppsala

Kontakta
018-611 00 00