Produktionsledare för spelfilm och tv-drama

Produktionsledare för spelfilm och tv-drama (400 Yh-poäng) är en tvåårig utbildning på heltid där du kan utbilda dig till produktionsledare, FAD eller platschef.

Som produktionsledare samordnar olika delar av produktionen, och ser till att skådespelare, filmteam och utrustning är på plats, elektricitet, ljus och ljud fungerar, inspelningstillstånd finns samt att budget och tidsplan hålls. Du deltar redan i planering och förberedelser med manus, ekonomiska ramar och budget, inspelningsplatser och teknikbehov.

Postadress
Produktionsledare för spelfilm och tv-drama
Frans Schartaus Handelsinstitut
Blekingegatan 55
118 56 Stockholm

Kontakta
08-508 402 15