Manuspiloterna

En filmmanusutbildning för nya berättare. Manuspiloterna anordnar både heltidsutbildningar och korta kurser.

Heltidsutbildningen för filmmanus finns i Alby, Botkyrka utanför Stockholm. Det krävs inga förhandskunskaper av dig och utbildningen är studiestödsberättigad vid CSN.

Utbildningen innehåller både teori och praktik. Manus och filmanalyser, filmens språk och dramaturgi, karaktärsskapande, genrekunskap, myter, filmhistoria, etik och moral inom filmen med mera.

Besök av etablerade filmarbetare inom aktuell filmrepertoar, till exempel regissör eller manusförfattare till aktuella filmer som gästlärare. Gästföreläsare i aktuella närliggande ämnen.

Skrivövningar som analyseras i handledningsgrupper parallellt med enskild skrivtid i ett löpande arbete med ett eget filmmanus som mål i slutet på kursen.

Urvalet av elever görs utifrån kvaliteten på dina insända arbetsprover (utdrag ur manus, eller annan berättande text). Högst 10 A4-sidor, samt CV och följebrev. Efter genomgången kurs utfärdas intyg med kort beskrivning av innehåll och deltagande lärare/gästlärare.

Det finns ingen kursavgift, bara en administrationsavgift på 1 000 kronor som inbetalas först efter intagning och som är din bekräftelse på att du vill gå utbildningen.

De fristående kortkurserna anordnas sporadiskt och finns att läsa om på Manuspiloternas hemsida.

Postadress
Manuspiloterna

Kontakta