Medieinstitutet

Utbildningen lär dig att skapa välgjorda och professionella TV-program. Du får kunskap i hela produktionsgången från att ta fram ett manus, reportageskiss eller ett körschema till att leverera ett färdigt material före utsatt deadline.

Du blir väl förtrogen med den teknik som används i olika delar av produktionskedjan. Du kommer lära dig hantera videokamera, ljud- och ljusutrustning, redigeringsteknik, multimediaprogrammering samt studioteknik. Du kommer träna reportage, intervjuteknik, manus, regi och studioproduktion.

Utbildningen är praktiskt inriktad med en pedagogik som bygger på projektarbete och mycket självständigt arbete. Under första året av utbildningen varvas teoretiska grundkunskaper med riktiga övningar ofta i samarbete med branschen. Under andra året går du ut på praktik totalt 6 mån och deltar i verkliga produktioner. De teoretiska momenten utgör en viktig kunskapsbas som ger en verklig kompetens när de sätts i relation till projektarbetet. Konstnärligt skapande i förening med projektmetodik och ekonomistyrning ingår som en viktig del i undervisningen.

De olika utbildningsblocken berör; drama/kortfilm, samhällsprogram, journalistik, reportage, magasin, studioprogram, dokumentärfilm och nöje/familjeprogram.

Postadress
Medieinstitutet
Box 191 41
104 32 Stockholm

Kontakta
08-673 32 20