Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) är en statlig konstnärlig högskola med uppgift att utbilda för yrkesmässig verksamhet inom film, media, teater, skådespeleri, dans, scenkonst och opera.

Filmutbildning finns på Institutionen för film och media. Högskolan utbildar animatörer, dokumentärfilmare, filmfotografer, filmklippare, filmljudtekniker, filmmanusförfattare, filmproducenter, filmregissörer, produktionsdesigners, radio- och tv-producenter.

Högskolan har treåriga kandidatprogram, masterprogram och fristående kurser.

Stockholms konstnärliga högskola är resultatet av en sammanslagning av Dramatiska institutet och Teaterhögskolan. Sedan 2014 gick högskolan samman med Dans- och cirkushögskolan (DOCH) och Operahögskolan och bildade Stockholm konstnärliga högskola. Sedan 2020 används Stockholms konstnärliga högskola som namn för alla högskolorna.

Besöksadress är Valhallavägen 189 i Stockholm.

Postadress
Stockholms konstnärliga högskola
Box 240 45
104 50 Stockholm

Kontakta
08-494 00 000