Nordiska Scenografiskolan

Skolan har utbildningar i TV och filmscenografi (120 hp), attributmakeri (120 hp) samt datorgrafik (180 hp).

Utbildningen ges i form av teoretiska/praktiska undervisningsblock och praktikperioder.

Målsättningen är att förmedla sådana kunskaper att eleven efter avslutad utbildning självständigt kan arbeta inom TV eller scenografiområdet eller fortsätta med högskolestudier.

Postadress
Nordiska Scenografiskolan
Luleå tekniska universitet Forskargatan 1
931 87 Skellefteå

Kontakta
0910-58 53 00