Nordisk Film- & TV Fond

Stöder film & TV produktion i de nordiska länderna i form av produktions- och distributionsstöd för spelfilm, drama för TV, kortfilm och kreativ dokumentärfilm. Fonden stöttar produktioner som värderas ha ett tillfredsställande marknads- och publikpotential i Norden. Projekt som har barn och ungdom som målgrupp är prioriterade. För att få stöd i fonden bör det finnas ett skriftlig distribitionsavtal för visning i minst två nordiska länder. Fonden grundar sina bedömningar på manuskript, budget, regissör och producent.

Postadress
Nordisk Film- & TV Fond
Skovveien 2 N-0257 OSLO

Kontakta
+47-22 560123