Produktionsstöd

Få filmstöd (pengar) eller hjälp med teknik (filmutrustning) till din kortfilm, långfilm eller dokumentärfilm. Sponsorer till din film kan också vara en god idé att tänka över.

 1. Film i Skåne

  Malmö

  Film i Skånes filmpool ger stöd till kort- och dokumentärfilm genom att erbjuda professionell inspelnings- och redigeringsutrustning till TV- eller videoproduktioner för produktioner av "konstnärligt och icke kommersiellt syftande".

 2. Film i Värmland

  Karlstad

  Kan stötta kort- och dokumentärfilmsprojekt. För att få tillgång till tekniken krävs genomgången kamera- och/eller redigeringskurs. Innehar en digital videokamera (DVCAM DSR-200) som kan lånas hyresfritt och digital redigering (Sonys EditStation)...

 3. Film Väst

  Trollhättan

  Film Väst i Trollhättan är Skandinaviens största och rikaste regionala filmorganisation som kan gå in som samproducent i kort-, dokumentär- och långfilm. Film Väst äger två filmstudior, en på 300 kvadratmeter och en på knappt 1000 kvadratmeter....

 4. Filmpool Nord AB

  Luleå

  Filmpool Nord AB är ett bolag med säte i Luleå, Norrbotten, som verkar för att öka produktionen av film och TV i området och kan satsa riskkapital, ekonomiska och tekniska resurser, i kort- och långfilm, fiction- eller dokumentärfilm.

 5. Filmverkstan

  Stockholm

  Ger stöd till filmare med projekt som är anpassade till Filmverkstadens resurser och som följer verkstadsidén. Råfilmtilldelningen är 1:4. Ansökan görs med arbetsprov från förslagsställaren tillsammans med manus jämte upplysningar om bakgrund, fil...

 6. Kreativa Europa Media

  Stockholm

  Fungerar sedan våren 1993 som nationellt informationsorgan för EU-kommissionens stödprogram för den europeiska film-, TV- och videoindustrin. Hette tidigare Media Desk Sweden.

 7. Nordisk Film- & TV Fond

  Stöder film & TV produktion i de nordiska länderna i form av produktions- och distributionsstöd för spelfilm, drama för TV, kortfilm och kreativ dokumentärfilm. Fonden stöttar produktioner som värderas ha ett tillfredsställande marknads- och publi...

 8. UnCUT - ung filmproduktion

  Solna

  UnCUT – ung filmproduktion hjälper ungdomar upp till 30 år att genomföra filmprojekt helt utan kostnad och utan förkunskaper. Här får du tillgång till professionell filmteknik, redigering, support, handledning, utbildning och stöd.

 9. Ungdomsstyrelsen

  Stockholm

  En statlig myndighet som arbetar med ungas fritid och föreningsliv samt ett internationellt utbyte mellan ungdomar. Fördelar även bidrag och stöd till ungdomsprojekt, däribland film och nya medier.

Kategorin uppdaterades senast 2019-03-11.