Filmverkstan

Ger stöd till filmare med projekt som är anpassade till Filmverkstadens resurser och som följer verkstadsidén. Råfilmtilldelningen är 1:4. Ansökan görs med arbetsprov från förslagsställaren tillsammans med manus jämte upplysningar om bakgrund, filmstudier och annan erfarenhet av filmproduktion.

Postadress
Filmverkstan
Stiftelsen Slupskjulsv. 3
111 49 Stockholm

Kontakta
08-611 38 36