Biobesöken ökar trots nedlagda biografer

Svenska Filminstitutet offentliggjorde i dagarna sin verksamhetsberättelse för år 2006. Det konstateras att trots att flera biografer stängdes ner och antalet biografstolar minskade, ökade biobesöken med 5 %.

Årets mest sedda långfilm blev en amerikanare, nämligen Pirates of the Caribbean 2. Av de 44 svenska långfilmer som visades blev Colin Nutleys Heartbreak Hotel den som sågs av flest besökare.

Fortfarande är en hög andel av de svenska filmregissörer som lyckats få sina filmer på bioduken män. Under 2006 uppgick andelen manliga regissörer till 83 %.

På filminstitutet skedde en stor förändring under 2006, när Åse Kleveland avgick som vd och ersattes av Cissi Elwin.

Filminstitutet har som uppgift att på olika sätt stödja och lyfta fram film i samhället. I november presenterade Elwin en handlingsplan för att sätta svensk film i fokus. Anledningen till detta är att många svenska filmprojekt är underfinansierade och har alldeles för kort tid för manusutveckling och produktion. Filminstitutets linje ska nu vara att ge utvalda projekt högre stöd.

Skriv kommentar