Fler män än kvinnor producerar och regisserar film

Fortfarande är det fler män än kvinnor som producerar och regisserar film. Av filminstitutets produktionsstöd till regissörer gick år 2006 70 % av pengarna till män gentemot 30 % till kvinnor.

För att stödja nya kvinnliga filmskapare har filminstitutet inrättat ett särskilt stöd för kvinnliga regissörer och manusförfattare. Stipendiaterna får möjlighet att under cirka två månader praktisera på en långfilmsproduktion för att fördjupa sig i arbetsprocessen. Stipendierna uppgår till 30 000 kronor och är personligt och skattefritt.

Skriv kommentar