Små filmbolag ska bort

Sveriges filmproducenter är för många och för penningsvaga. Nu vill filmbranschens makthavare minska antalet bolag kraftigt. Målet är ett tiotal starka film- och tv-bolag.

Skriv kommentar