41 svenska stumfilmer i Bryssel

Svensk stumfilm skördar framgångar just nu. Under två månader visas 41 svenska stumfilmer i Bryssel på Cinémathèque Royale.

Från den första september och två månader framåt visas 41 svenska stumfilmer som gjordes under perioden 1912 till 1929. Den äldsta filmen, I lifvets vår från 1912 återfanns härom året. I den medverkar Mauritz Stiller, Victor Sjöström och Georg af Klercker, tre av våra stumfilmspionjärer framför kameran. Sist i kronologin är Alf Sjöbergs första film, Den starkaste från 1929. Även Victor Sjöströms debutfilm visas, den en gång totalförbjudna Trädgårdsmästaren från 1912.

Filmerna kommer från filminstitutets arkiv som restaurerat dem. Förutom långfilmer visas även kortfilmer och fragment av försvunna filmer.

Dessutom kommer svenska stumfilmer att visas på Filmoteca Española i Madrid i oktober, vid den årliga stumfilmsfestivalen i Pordenone i oktober, och på Museum of Modern Art i New York i november.

Skriv kommentar