800 procent högre skatt på cd

Regeringen vill höja avgifterna på återskrivbar cd- och dvd-media till våren nästa år. Höjningen, som ska kompensera för privat kopiering, förväntas öka till drygt 800 procent (ja, du läste rätt).

Avgiften kommer att tas ut på återskrivningsbar cd-rw och dvd +/-rw samt en mindre avgift för de vanliga mediumen; cd-r, dvd-r, kassetter, hårddiskar och minneskort som finns i till exempel mp3-spelare, skriver IDG.se.

Skillnad på privat och pirat
Tanken bakom den nya lagen är att avgiften ska täcka privat kopiering - alltså kopiering för eget bruk och inte piratkopiering. Lagen är i grunden ett EU-direktiv där varje medlemsland fått fria tyglar att bestämma avgifterna, enligt Bo Rydin, VD för föreningen Inspelningsmediainstitutet.

Nedladdning olaglig
Så småningom kommer dock en nyare lag, närmare bestämt en helt ny upphovsrättslag som gör all form av nedladdning av skyddat material olaglig. Då kan man fråga sig varför denna lagen ska träda i kraft över huvud taget?

Köper du i dag en 180 minuters vhs-kassett betalar du 4,50 kronor i kassettavgift inklusive moms. För återskrivningsbar dvd kommer motsvarande avgift att ligga på 40 kronor.

Skriv kommentar