Använd din mobiltelefon som en tv-kamera över mobilnätet

Använd din mobiltelefon som en tv-kamera över mobilnätet

Bambuser låter dig använda din mobiltelefon för att sända tv på nätet. Din kamera använder mobilnätet som sedan kan skickas till din hemsida eller blogg med Bambuser som mellanhand.

I praktiken används mobiltelefonens kamera som streamas över mobilnätet till Bambuser, som sedan låter dig visa videoströmmen på din hemsida eller blogg. Resultatet blir en billig tv-kamera för att sända på nätet, ungefär som outside broadcasting.

Veckans affärer kallade Bambuser ett av Sveriges elva mest innovativa internetföretag.

Bambuser har egentligen ingen affärsmodell, utan det är är tänkt att testa möjligheterna med tekniken och samtidigt låta användarna vara med och påverka. Framöver ska det förhoppningsvis ge något som är hållbart i längden.

Skriv kommentar