Åse Kleveland slutar på Svenska Filminstitutet
Åse Kleveland föddes 1949 i Stockholm och är sedan 1956 bosatt i Norge.

Åse Kleveland slutar på Svenska Filminstitutet

Åse Kleveland har bett om att få sluta som vd på Svenska Filminstitutet från och med maj 2006.

- När jag blev erbjuden tjänsten som vd för Filminstitet tackade jag ja under förutsättning att jag kunde helgpendla till Oslo. Det har jag gjort i sex år utan problem, men konstaterar nu att hemlängtan har infunnit sig med full styrka. Därför kommer jag att sätta kursen västerut under kommande vår, säger Åse Kleveland.

- Jag upplevde det som en stor fördel att ta över ledningen vid ingången till en ny filmavtalsperiod. Nu har regeringen och filmavtalsparterna lagt nya planer och ramar för de kommande fem åren. De innebär ett breddat uppdrag, helt i linje med det förslag till filmpolitik som Filminstitutet formulerat. Därför anser jag att detta är den för Filminstitutet mest gynnsamma tidpunkten att rekrytera en ny chef på.

- Mycket har förändrats och utvecklats under dessa år, och det är roligt att konstatera att vi har nått många av de mål som vi satt oss. För mig personligen har det varit sex fantastiska, lärorika och arbetsamma år, avslutar Åse Kleveland.

- Från styrelsens sida beklagar vi det beslut som Åse Kleveland nu fattat, även om vi naturligtvis har förståelse för hennes situation. Jag vill också å styrelsens vägnar poängtera det utomordentliga arbete som Åse Kleveland gjort för Filminstitutet under åren som vd, säger Svenska Filminstitutets styrelseordförande Håkan Tidlund.

- Som en konsekvens av Åse Klevelands beslut kommer rekryteringen av en ny vd att inledas omedelbart, säger Tidlund avslutningsvis.

Åse tillträdde som vd för Svenska Filminstitutet den 1 januari 2000, samtidigt som det nuvarande filmavtalet började gälla. Förutom denna post är Åse Kleveland även ordförande i Scandinavian Films, Ingmar Bergman Foundation och EDCF - European Digital Cinema Forum.

Skriv kommentar