Första lyckade testet med att distribuera biofilm via nätet
Jens Lanestrand, verksamhetsledare på Biografcentralen.

Första lyckade testet med att distribuera biofilm via nätet

Biografcentralen har i ett pilotprojekt lyckats överföra biograffilm till biografer i Sverige genom internet, helt utan fysisk distribution.

Branschorganisationen Biografcentralen förmedlar under hösten 2012 fyra europeiska barnfilmer till svenska biografer. Över tio biografer har redan lyckats att ladda ned filerna (dcp-format i storlek upp till 120 gigabyte), vilket förenklat distributionen eftersom den sker helt utan fysisk distribution.

- Framtidens filmdistribution är här. För kvalitetsfilmen innebär detta en stor möjlighet att nå ut till fler biografer och orter runt hela Sverige. En ftp-server är ett första steg mot ett helt utbyggd digitalt distributionssystem, säger Jens Lanestrand, verksamhetsledare på Biografcentralen.

Under kommande veckas festival Film i Glasriket visas fyra barnfilmer på sex olika biografer. Där har inte en enda fysisk hårddisk lämnat Biografcentralen i Stockholm. I stället har två biografer i Emmaboda och Nybro med utbyggt bredband laddat ned filmerna för vidare leverans via externa hårddiskar till övriga biografer i närområdet.

- Det här är en mycket viktig byggsten för framtidens landsortsbiografer. När filmbolagen ser vinsterna för den här sortens logistik kommer tekniken att slå igenom på bred front, säger Olle Brozén, projektledare Film i Glasriket.

Normalt inom biografbranschen är annars fortfarande att distributör skickar filmerna på hårddisk i paket med bussgods eller via posten till biograferna.

Tjänsten är framtagen av Biografcentralen i ett samarbete med Head & Tail i Stockholm och är ett pionjärprojekt i Sverige efter biografdigitaliseringen. Biografcentralen arbetar med att samordna den alternativa biografmarknaden och förenkla kommunikationen mellan biograf och distributör. Arbetet har stöd från Svenska Filminstitutet och påbörjades 2011.

 

Jens Lanestrand bloggar om pilotprojektet
jenslanestrand.wordpress.com
Skriv kommentar