Tuff politik för lantsortsbio

Tuff politik för lantsortsbio

Momsen på biobiljetter höjs från 6 till 25 procent vid årsskiftet. Det riskerar att slå hårt mot redan ekonomiskt utsatta biografer på lantsorten.

Skriv kommentar