De gamla biografpärlorna försvinner

Antalet biografer i Sverige har minskat med drygt två tredjedelar sedan
1950-talet. Skälet till minskningen är att det är svårt att få singelbiografer att löna sig. Det är inte hållbart att spela för halvtomma salonger. Och i dag får biograferna tuff konkurrens av andra medier.

Sedan 1990-talet har 13 biografer försvunnit från Stockholms innerstad. Av de klassiska singelbiograferna i Stockholm återstår idag bara Skandia, Park och Kvartersbion. De gamla biograferna var ofta belägna på attraktiva adresser med höga hyror. Få besökare och en hög hyra är en omöjlig ekvation att få ihop. Situationen i Stockholm är inte unik. Samma sak sker över hela världen.

Samtidigt som de gamla klassiska biograferna försvinner byggs nya multibiografer. I en multibiograf har man ett större antal salonger på en mindre yta. Ofta byggs den nya typen av biograf i utkanten av städerna där hyrorna är mer överkomliga.

- Man kan inte anklaga biografägare för att de inte vill driva tomma muséer, säger biografkännaren Kjell Furberg.

Han konstaterar att det samhällsstöd som teatrar i större städer får inte kommer biograferna till del. Ekonomi är en oundviklig fråga. För trots att Sverige varit världsledande inom film är frågan om biografernas vara eller inte vara en kommersiell fråga.

Skriv kommentar