Datainspektionen: Din drönare behöver kameratillstånd
Foto: Don McCullough

Datainspektionen: Din drönare behöver kameratillstånd

Det här säger lagen om vad du får och inte får göra när du filmar med dina drönare. Åtminstone enligt Datainspektionen.

I senaste numret av Integritet i fokus, som ges ut av myndigheten Datainspektionen, skriver de att filmning med drönare förmodligen kräver tillstånd. Datainspektionen övervakar bland annat att myndigheter, företag och privatpersoner håller sig till personuppgiftslagen så att det inte uppstår onödiga intrång i den personliga integriteten.

Datainspektionens bedömning är att filmning eller fotografering med drönare över platser som allmänheten har tillträde till omfattas av kameraövervakningslagen. En kamera i en drönare manövreras inte på platsen och ska därför inte jämställas med en handhållen kamera. Kameraövervakningslagen gäller dock inte vid kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde om filmningen görs för privat bruk. Det innebär att lagen normalt sett inte gäller för filmning som sker i privatbostäder och utförs av den som bor där. 

Det är dock viktigt att också titta på vilken typ av mark du filmar på:

Även kameraövervakning av andra privata byggnader än privatbostaden, till exempel garage, förråd, sjöbodar och på avgränsad tomtmark, som bedrivs av innehavaren utgör normalt övervakning som faller utanför lagens tillämpningsområde. Det är dock inte fråga om privat kameraövervakning om bilder eller ljud från övervakningen sprids till en större krets personer, till exempel på Internet. Om drönaren används för att filma platser dit allmänheten har tillträde krävs tillstånd från länsstyrelsen. Då spelar det ingen roll om kameran i drönaren används för privat bruk.

Sammanfattningsvis, får filmare spela in filmer med drönare? Egentligen inte. Men är du på privat mark är det okej om du ska spela in film och sedan visa den för en publik.

Men frågan som uppstår är om testfilmningar med en drönare för eget bruk är tillåtet. Man måste ju trots allt lära sig flyga en drönare och manövrera kameran innan man kan filma på riktigt med dem. Håller du dig till din egen mark verkar det dock vara okej.

Men det är svårt att dra några slutsatser redan nu om vad lagen säger med tanke på att det är väldigt få gånger flygande kameraövervakning har hamnat i domstol.

I värsta fall kan du även behöva söka tillstånd hos Försvarsmakten och Transportstyrelsen. Det enklaste i sammanhanget är dock alltid att fråga. Men se till att få ditt svar från myndigheten på papper om du frågar.

I personuppgiftslagen finns även ett undantag för journalistik, så det är även oklart vad som händer om en journalist filmar med drönare över en folksamling.

Återigen, det verkar som att vi får vänta på att domstolarna ska lämna sina tolkningar i frågan. Tills dess är det en god idé att inte filma personer som inte vill vara med på film, och att hålla sig till avskilda platser.

Detta säger lagen om drönare
datainspektionen.se

1 kommentar

  1. Martin
    Ta bort denna "nyhet". Gäller inte längre.
    1 gillar detta
Skriv kommentar