Nya regler i hela EU för drönare 1 juli 2020

Nya regler i hela EU för drönare 1 juli 2020

Reglerna för drönare kommer att bli gemensamma för hela EU från 1 juli 2020.

De nya reglerna är lika de som Sverige har redan, men det finns några viktiga skillnader. Drönare delas nu in beroende på hur riskyfylld flygningen är. Samidigt måste operatörer, utbildning av piloter och drönarcertifiering registreras.

Så här skriver Transportstyrelsen:

De största förändringarna innebär i korthet:

  • För drönare upp till 25 kg krävs inga tillstånd från Transportstyrelsen så länge man flyger inom synhåll, max 120 meter över marken och inte över människor (i de nuvarande reglerna gäller att man måste söka tillstånd för alla drönare över 7 kg). Dessa drönare omfattas av den öppna kategorin. Däremot kan tillstånd från andra krävas, som från Lantmäteriet för spridningstillstånd av bild och film eller från närmsta flygplats för flygning inom kontrollzon.
  • För drönare över 25 kg, och/eller som vill flyga utom synhåll, högre än 120 meter och i närheten av människor måste söka tillstånd hos Transportstyrelsen. Dessa drönare omfattas av antingen den specifika eller certifierade kategorin.
  • Nya krav på kompetens, både teoretisk och praktisk utbildning, som en drönaroperatör måste ha för att få flyga med drönare.
  • Nya krav på registrering av drönaroperatörer av nästan alla drönare.
  • En enskild drönare ska kunna identifieras på avstånd. Det ska gå att fastställa drönarens geografiska position, höjd, hastighet och flygväg.

Hela regelverket kan läsas hos den europeiska luftfartsmyndigheten EASA.

Skriv kommentar