EU tvingar staten att släppa tv-nätet fritt

Statens monopol på marksänd tv hindrar konkurrensen. Det tycker EU-kommissionen och Post och telestyrelsen som kräver en lagändring.

Det statliga företaget Teracom har monopol på marksänd tv-distribution i Sverige. EU-kommissionen har flera gånger kritiserat Sverige och kräver nu att staten låter andra företag sända marksänd tv.

Teracom har en allt för dominerande ställning i Sverige, menar Post och telestyrelsen, som har tagit fram ett antal förslag för att låta andra företag få sända marksänd tv.

Konkurrenterna ska få tillgång till sändarstationer och Teracom måste erbjuda en grossistprodukt för programsändning samt distribution. Det är det analoga och digitala marknätet samt analog marksänd radio som berörs av förslaget.

Skriv kommentar