Bygg ett eget fängelse - i ditt garage

Bygg ett eget fängelse - i ditt garage

Du behöver inte särskilt stor byggnad för att efterlikna ett fängelse. Det räcker med ett litet garage, lite plywood och en stor portion kreativitet.Den franska filmskaparen Eric Bernaud visar vad man kan göra när man varken har mycket utrymme eller mycket pengar.

Med flyttbara väggar av plywood som är målade och patinerade för att efterliknade ett fängelses kalla och stålliknande väggar kan man skapa ett betydligt större rum än vad som egentligen är fallet.

Det som krävs är god planering, kreativitet och lite kunskaper om hur man hanterar en hammare.

Skriv kommentar