Filmcentrum Stockholm går i konkurs

Filmcentrum Stockholm går i konkurs

Filmföreningen Filmcentrum Stockholm har gått i konkurs. Dålig ekonomi och personalbrist är orsaken.

Så här skriver Filmcentrum Stockholm på sin hemsida:

Efter flera års ekonomisk nedgång har föreningen FilmCentrum Stockholm tvingats gå i konkurs. Orsakerna är bland andra det kulturpolitiska klimatet där de flesta stöd är projektknutna och få ges för löpande verksamhet, samt att FilmCentrum Stockholm inte haft ekonomisk möjlighet att uppdatera teknikutbudet i takt med en allt snabbare teknisk utveckling. Den dåliga ekonomin har även lett till att antalet anställda har behövt hållas till ett minimum, vilket har lett till tung arbetsbelastning och en sårbar organisation.

Dessa problem har varit kända inom organsationen, och åtgärder har vidtagits efter bästa förmåga för att säkra en fortsatt kvalitativ service för medlemmar gällande stöd, teknik, kurser och arbetsförmedlande verksamhet som riktar sig till en bredare kategori filmskapare än andra resurscentrum. Ambitionen har varit att långsiktigt förändra verksamheten till att bli hållbar under rådande förhållanden i ett föränderligt filmlandskap. Under 2013 och tidiga 2014 sammanföll dock flera olyckliga och oförutsedda omständigheter som föranledde att föreningen kom i ett akut läge, där dålig ekonomi och sjukdom ledde till att verksamheten var tvungen att avstanna. Efter att grundligt ha undersökt alla möjligheter att driva verksamheten vidare under rådande premisser, såg FilmCentrum Stockholms styrelse ingen annan möjlighet än att försätta föreningen i konkurs.

Utrustningen finns ute för försäljning via en konkursaktion.

Konkursen påverkar dock inte Filmcentrums övriga verksamhet, eller de lokala verksamheter i Malmö eller Göteborg.

Föreningen startades 1968 och distribuerar bland anant obeorende filmares egna filmer. 

Skriv kommentar