Filmavtalet förlängs ett år

Under tisdagen kunde ett nytt filmavtal mellan staten, filmbranchen och tv-företagen tecknas. Det innebär att filmproduktionerna säkras och även blir av nästa år.

Kulturminister Marita Ulvskogs uppmaning att tillfälligt förlänga avtalet har antagits och innebär att filmproduktionen säkras för det närmsta året. Senast den 30 september i år ska ett nytt avtal godkänas.

Utan filmavtal skulle det innebära att den svenska filmbranschen blir statlig. Det nuvarande avtalet (som har sitt ursprung från 1960-talet) reglerar filmbranschens ekonomiska åtaganden för att Filminstitutet ska kunna dela ut stöd i form av pengar. Stödet används bland annat till import och produktion av film, samt biografstöd.

Skriv kommentar