Filmbasen har nya stöd – sök senast 22 februari
Filmbasen-huset. Foto: Mikael Ström/Film Stockholm

Filmbasen har nya stöd – sök senast 22 februari

Fyra gånger per år finns det ett filmstöd för filmare runt Stockholm att söka. Deadline för årets första ansökning är 22 februari.

Under 2017 utökar Filmbasen stödet för kort- och dokumentärfilm och tar samtidigt bort åldersgränsen.

Stödet går till kortfilm, dokumentärfilm eller filmer i nya format och tekniker (webbserier, VR-filmer). Stödet ges däremot inte till spelfilmer på över 60 minuter eller längre dramaproduktion för tv.

Du kan få pengar, teknik och hjälp, och du kan vara allt från nybörjare till yrkesverksam filmare.

För att söka stödet gör du en profil och projektsida på filmbasen.se. Deadline för det första av de fyra stöden är 22 februari. Därefter tar det upp till åtta veckor innan du får svar. Nästa gång du kan söka stödet skrivs på hemsidan.

Du som söker stödet måste dessutom bo eller jobba i Stockholms län, och får inte heller gå en grundläggande filmutbildning samtidigt. 

Skriv kommentar