Regeringens filmbudget sågas av filmbranschen

Regeringens filmbudget sågas av filmbranschen

Ökad moms på bio kritiseras hårt av Film- och TV-producenterna.

Regeringen presenterade i dagarna höstbudgeten. I den står vad som ska hända med svensk film år 2017-2019.

Branschorganisationen Film- och TV-producenterna är mycket kritiska till budgeten och tar emot den med besvikelse. Momsen ska nämligen höjas på biografbesök, från dagens 6 procent till 25 procent.

 Regeringen försöker framställa detta som en satsning på filmen, men i själva verket är det raka motsatsen. Momshöjningen innebär att branschen tvingas betala mer till staten utan att anslagen ökar i paritet med detta. Det blir en ren nettoförlust för en redan kämpande bransch, säger Björn Rosengren, ordförande i Film- och TV-Producenterna.

Momshöjningen beräknas ge staten en intäktsökning med 260 miljoner kronor per år. Trots det föreslås statens anslag till svensk film bara öka med 210 miljoner kronor årligen 2017 och 2018. Utöver det får biografer på landsbygden ett bidrag om 25 miljoner kronor per år.

Film- och TV-producenternas bedömning är att det redan innan budgeten presenterades saknades cirka 200 miljoner kronor för att ge svensk film rimliga förutsättningar. 

– Med det nya budgetförslaget ska branschen dessutom betala mer men få mindre. Det rimmar illa med regeringens högt ställda ambitioner för filmpolitiken, säger Film- och TV-Producenterna i ett meddelande.

1 kommentar

  1. Désirée Nordlund
    "Om vi höjer momsen så att färre går på bio, då kan vi ge mer stöd till filmbranschen och skylla på att pengarna används på fel sätt eftersom besökarantalet sjunker."
Skriv kommentar