FilmCloud hjälper unga med pengar och kurser i Göteborgsregionen

FilmCloud hjälper unga med pengar och kurser i Göteborgsregionen

Bor du i Västra Götaland hittar du nya filmstöd du kan söka genom FilmCloud. Där samlas även regionens andra filmstöd.

FilmCloud hjälper unga filmare (18 och 30 år) genom att ge pengar till film och hålla kurser, workshops och liknande. Du kan också få en mentor som du kan fråga om råd.

I början kommer 25 000 kronor att delas ut till fyra filmprojekt som är kortfilmer eller dokmentärfilmer.

Inom FilmCloud är också mångfaldsfrågor viktiga och de har även särskilda stöd som endast riktas till tjejer.

– Statistiken talar sitt tydliga språk, det finns färre unga kvinnliga filmare än unga manliga filmare. Sedan fortsätter det så, även på proffsnivå. Med hjälp av SFI kommer FilmCloud med riktade satsningar på unga kvinnliga filmare. På sikt hoppas vi kunna vara med att vända den här trenden, säger Charlotta Miller, en koordinatorerna för FilmCloud.

I FilmCloud kan du som ung filmare ge feedback och påverka hur och vad du vill att FilmCloud ska göra.

FilmCloud lanseras officiellt på lördag 20 april under Frame filmfestival. De som står bakom projektet är Kultur i väst, Film i väst och Kulturungdom.

FilmCloud
filmcloud.se
Skriv kommentar