Filmhögskolan startar tre nya magisterprogram

Filmhögskolan i Göteborg slopar masterprogrammet på två år och startar i stället tre nya magisterprogram på ett år vardera. Du kan söka till höstens program redan nu.

Det tvååriga masterprogrammet som Filmhögskolan erbjudit de senaste åren gör uppehåll för att ge plats åt de tre magisterprogrammen. Programmen är ettåriga på helfart och ger 60 högskolepoäng.

– Vi vet att det varit ekonomiskt och arbetsmässigt svårt för många filmskapare att gå det långa masterprogrammet. Det här öppnar för möjligheten att välja en tydligare inriktning och en kortare bildningsperiod. Den som är intresserad av en masterexamen kan gå två magisterprogram och därigenom även kunna söka vidare till forskning, säger Gunilla Burstedt, prefekt vid Filmhögskolan.

De tre magisterprogrammen är följande:

  • Konstnärligt magisterprogram i film – med inriktning mot filmiska processer. Vänder sig till personer som vill reflektera över och fördjupa sin egen och de andra kursdeltagarnas arbetsprocesser samt har intresse av att problematisera filmens funktion i vår samtid.
  • Konstnärligt magisterprogram i film – med inriktning mot offentlighet och entreprenörskap. Vänder sig främst till personer som är på väg att etablera och utveckla sin verksamhet, samt vill reflektera över och undersöka nya former för att sprida sina verk och forma sin verksamhet.
  • Konstnärligt magisterprogram i film – med inriktning mot curator för film och video. Vänder sig till personer som vill förnya och utveckla formerna för att tillgängliggöra den samtida bild- och filmkonsten och/eller det kulturella arvet. Detta program görs i samarbete med Konsthögskolan Valand.

För att gå ett magisterprogram krävs en tidigare kandidatexamen.

Skriv kommentar