15 praktiska råd för att göra film under coronapandemin

15 praktiska råd för att göra film under coronapandemin

Här är officiella råd och praktiska tips för att spela in film eller tv och samtidigt se till att viruset inte sprids vidare.

För att minska spridningen av viruset under film- och tv-inspelningar har Film&TV-Producenterna, Medieföretagen samt Teaterförbundet för scen och film tagit fram praktiska riktlinjer.

Riktlinjerna är följande:

 1. Produktionsbolaget ska, oavsett storlek på produktion, utse en person som i samverkan med säkerhetsansvarig/platschef/avdelning är ansvarig för att minska risken för smittspridning på arbetsplatsen, som medverkande kan kontakta för att tillhandahålla information och riktlinjer för alla medverkande/team. Denna person bör ha tillräcklig kompetens och erfarenhet för att kunna hävda betydelsen av riktlinjerna och de åtgärder som vidtas för att minska risken för smittspridning.
 2. Som minimum ska dessa rekommendationer förmedlas till alla involverade i produktionen. Alla medverkande/team ska även informeras om reglerna för sjukfrånvaro.
 3. Särskilda åtgärder för att minska risken för smittspridning varje inspelningsdag ska meddelas i förväg till alla medverkande.
 4. Medverkande, och teammedlem, som tillhör en riskgrupp är ansvariga för att informera produktionsbolaget om läget och under vilka omständigheter hen kan delta i produktionen. Känslig information ska behandlas i enlighet med GDPR.
 5. Förflyttningar till och från inspelningsplats ska om möjligt utföras med eget transportmedel.
 6. Arbetsgivaren ska tillhandahålla en plats att tvätta händerna med tvål och varmt vatten och erbjuda handsprit. Alla ska tvätta händerna när de kommer in, samt före och efter pauser.
 7. Fysisk kontakt ska så långt som möjligt undvikas.
 8. Inspelningar ska planeras så att antalet personer på inspelningsplats och produktionskontor minimeras och på ett sådant sätt att avståndet mellan medverkande/team kan upprätthållas i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På inspelningsplats bör olika grupper, där det är möjligt, arbeta åtskilda från varandra.
 9. Nödvändig personlig skyddsutrustning ska tillhandahållas och bekostas av produktionsbolaget samt finnas tillgänglig på inspelningsplatsen för alla relevanta yrkesgrupper inom produktionen.
 10. Hygienen på arbetsplatsen och i pausrum/fikabord, samt avseende utrustning, ska upprätthållas under inspelningen och under inspelningsdagen. Utrustning som måste rengöras inkluderar mikrofoner, hörlurar och filmutrustning.
 11. Skådespelare måste klä sig själva och ställa in sina egna mikrofoner enligt kostymansvarig respektive ljudansvarigs instruktioner. Hygienen måste också beaktas när kostymer och smink är i förvaring.
 12. Arbetsgivaren ska tillhandahålla nödvändiga skyddskläder. Mask-, smink- och håransvariga ansvarar för att skådespelaren och maskören/sminkören/frisören har nödvändiga skyddskläder, och för att de verktyg och material som används hanteras på ett sätt som förhindrar smittspridning. Attributören/rekvisitaansvarig ansvarar för att rekvisitan hanteras på ett sätt som förhindrar smittspridning.
 13. Inspelning av intima scener bör undvikas. Skådespelare har rätt att avstå från närkontakt med andra, till exempel kyssar. Scenerier ska generellt ses över för att i största möjliga mån hålla ett säkert avstånd mellan medverkande.
 14. Arbete och pauser ska planeras så att onödig närhet mellan människor kan undvikas. Omklädningsrum, pausrum och matplatser ska vara tillräckligt rymliga för att möjliggöra avstånd mellan medverkande/team i enlighet med Folkmyndighetens rekommendationer.
 15.  På inspelningsplatsen ska catering och craftservice (tilltugg och fika) tillhandahållas i enskilda förpackningar. Den person som ansvarar för utdelning av mat/fika/tilltugg ska använda plasthandskar. Genom god planering undviks kö eller trängsel vid utdelning av mat.

Skriv kommentar