Filmkrönikan får kritik för att hela tiden vilja vara modern

Vem ska leda filmkrönikan? Frågan tycks ständigt vara aktuell. Att programledarna under de senaste åren avlöst varandra kan knappast ha kunnat undgå någon. I en artikel i Dagens Nyheter riktar Kjell Häglund vass kritik mot filmprogrammets målgruppsanpassade förändringar.

Enligt Kjell Häglund är film i huvudsak två saker; något man tittar på och något man diskuterar. Eftersnacket är enligt honom avgörande för hela upplevelse. Vad ett bra filmprogram däremot inte behöver är tävlingar, gissningslekar och övertäckta skådesplelaransikten. Ett exempel på den lyckade sorten skulle det amerikanska filmkritikermagasinet Ebert & Roeper vara. Där hörnstenarna just utgörs av toppkritikerpondus, showbiz charm och en grälsjuk dramaturgi.

Att SVT:s redaktion i våras jobbade fram sin nya form nästan samtidigt som Ebert & Roeper kunde ses på nätet i Sverige, liknar enligt Kjell Häglund ett stort ironiskt mysterium. Eftersom de svenska filmpremiärerna i dag ligger så tätt inpå de amerikanska skulle Ebert & Roeper kunna fungera ur ett svenskt konsumentperspektiv, hävdar artikelförfattaren.

Skriv kommentar