Dags att söka filmlinjen på Katrinebergs folkhögskola

Dags att söka filmlinjen på Katrinebergs folkhögskola

Filmlinjen på Katrinebergs folkhögskola är nu öppen för ansökningar och du kan plugga ett eller två år.

Filmlinjen på Katrinebergs folkhögskola vänder sig till dig som gått klart gymnasiet och vill utveckla dina filmkunskaper under ett eller två år, beroende på vilken ubildning du väljer.

Filmlinjens ettåriga grundutbildning fokuserar på filmiskt berättande och produktion och du får lära dig regi, manus, foto, ljus, ljud samt redigering. Utbildningen varvas med praktiska övningar och inspelningstillfällen där du får utveckla ditt personliga berättande. I utbildningen ingår också gästföreläsningar, studiebesök och praktik i filmbranschen.

Filmlinjens andra år är en fortsättning på filmlinjens grundutbildning eller en liknande utbildning som du gått. Under de andra året får du fördjupade kunskaper i filmproduktion med fokus på manusutveckling, regi, filmanalys och redigering, och målet är att ud ska fortsätta utveckla ditt personliga berättande. Påbyggnadsåret är ett produktionsår där du får skriva manus och regissera en större produktion, samt arbeta i flera olika teamfunktioner. Du kan också praktisera en längre tid.

Under andra året finns möjlighet till en längre praktikperiod samt fördjupning inom specifika områden och längre samarbeten med deltagarna på skolans skådespelarlinje.

Utbildningen är gratis och pågår augusti 2019 till maj 2020. Om du vill kan du bo och äta på internatet, och det kostar cirka 40 000 kronor för ett år, men priset kan komma att ändras framöver så se exakta priset på folkhögskolans hemsida.

Ansökan ska vara inne senast 10 maj, och du ska bland annat skicka in personligt brev, arbetsprov samt betyg.

Skriv kommentar