Godisleveranser till Videomix Syds butiker uteblir
Videomix.

Godisleveranser till Videomix Syds butiker uteblir

Leveranser med godis och snacks från Axfood Närlivs AB till Videomix Syds butiker har stoppats. Detta efter att konflikten mellan Handels och Videomix trappats upp. Handels menar att Videomix försatt sina anställda i en ogynnsam situation. Videomix Syd å andra sidan säger sig vara påhoppade av Handels.

De Handelsanställdas förbund menar att det främsta skälet till den upptrappade konflikten är det att arbetsgivaren brutit mot Handels blockad. Detta sedan Handels den 13 september tog ut sina medlemmar i strejk.

Handels påpekar också att den avtalsmodell som finns i Sverige är något man värnar om. Av den följer att ob-ersättning är en självklar del av kvälls- och helgarbete. Något som Videmixbutikerna alltså skulle förbigå genom ett bonussystem.

Jannika Fahlander, förhandlingsombudsman på Handels, säger i ett pressmeddelande på hemsidan att arbetsgivaren, så länge han vägrar teckna ett kollektivavtal, kan göra som han vill. Enligt henne skulle de anställda gå miste om den ersättning som andra med avtal har rätt till.

Enligt en ombudsman på Videomix säger sig företaget vara villiga att förhandla med Handels. Att de inte skulle vara villiga att skriva på kollektivavtal avfärdas enligt ombudsmannen som ett osakligt påhopp.

– Företaget kan mycket väl tänka sig att skriva ett avtal, men innehållet ska förhandlas om, som vilket annat avtal som helst. I samhället förhandlar alla människor om till exempel hyresavtal, anställningsavtal och bilköpsavtal.

Skriv kommentar