Gotlands analoga tv-nät slocknar redan i september

Digital-tv ersätter det analoga marknätet den 19 september på Gotland. Senast den 1 februari 2008 ska hela Sverige ha gått över till digital teknik.

Den 19 september slocknar Gotlands analoga marksändningar och övergår till digital-tv. I oktober stängs nätet i Gävle och i november i Motala. Totalt blir det 200 000 hushåll som berörs, enligt digital-tv-kommissionens beräkningar.

Riksdagen bestämde i maj 2003 att Sverige ska gå över till digitala tv-sändningar. Hur övergången ska ske presenteras mer detaljerat i april i år.

Hela landet ska gå över till digital-tv seanst den 1 februari 2008.

Skriv kommentar