Grand och Victoria återöppnas i Stockholm

När Astoria Cinemas och Triangelfilm gick i konkurs stängdes flera biografer i landet ned. Detta har fått konsekvenser för många filmdistributörer. Det finns helt enkelt inte biodukar för all film. Svenska bio har därför beslutat att återöppna biograferna Grand och Victoria i Stockholm.

Framtiden för distributörer av kvalitetsfilm är osäker i Sverige. Flera filmer som skulle haft premiär i höst står på kö i väntan på en ledig duk. David Lynchs film "Inland empire" kommer inte att visas alls. Den tyska filmen "Den fria viljan" skulle haft premiär i veckan. Nu har den flyttats fram till obestämt datum av distributören.

Man skulle kunna tänka sig att filmerna visades under en kortare tid för att lämna utrymme till flera, men då finns risken att publiken inte hinner hitta dit. Jakob Abrahamsson på Nonstop entertainment tycker att den bästa lösningen vore många små salonger i stället för få stora.

I dag distribuerar Sandrew-Metronome inklusive Warners 30-35 filmer per år.
- Det kommer absolut att bli problem framöver att hitta plats för våra filmer, säger Maria Mörner på Sandrew-Meteronome.
Hon är glad att företaget lyckades rädda visningen av "My blueberry nights", med bland annat Norah Jones i en huvudroll.

Skriv kommentar