Hårddiskvideo ska kosta 0,35 öre per MB

Nu införs en ny avgift på hårddiskbaserade produkter. En hårddiskvideo belastas med 0,35 öre per megabyte lagringsutrymme och en mp3-spelare med 0,40 öre per megabyte.

Avgiften är en kassettersättning och kompensation för upphovsmän (musiker, författare, producenter och så vidare) för den lagliga kopieringen, alltså rätten att göra en egen kopia som man ger bort till familjen.

Skrivbar dvd och cd klarar sig dock undan. Avgiften för dessa ligger kvar på 3,25 kronor för dvd-r och dvd-rw respektive 1 krona för cd-r och cd-rw.

Från och med den första juli kommer ändringarna att införas.

Skriv kommentar