Inga prishöjningar på fem år lovar SF
SF Bio lovar oförändrade biljettpriser.

Inga prishöjningar på fem år lovar SF

Konkurrensverket vill stoppa SF Bios köp av Sandrews biografer. SF Bio kontrar med löften om oförändrat biljettpris och smalare film.

SF Bio har presenterat tre löften till Stockholms tingsrätt som ska garantera att deras köp av Sandrew Metronomes biografer inte missgynnar svensk film. Löftena är samma biljettpris under de närmaste fem åren (efter konsumentprisindex), skapa en riktstäckande "art house"-kedja på sju orter och visa all film som produceras hos Svenska Filminstitutet som fått distributionsgaranti.

Konkurrensverket anser att SF Bio skulle hämma konkurrensen vid köpet. De skulle bli ensam ägare av biosalonger i stora delar av landet. SF Bio anser att deras marknadsandel bara kommer att bli 65 % vid ett köp och att som ensam aktör skulle de kunna pressa kostnaderna för filmhyror, vilket skulle gynna alternativa biografer.

I juni ska tingsrätten avgöra om affären är giltig. Sandrew Metronome har även förhandlat med andra köpare, men resultatet är inte känt.

Fotnot: Art house-film är icke-amerikanska filmer som distribueras oberoende av de stora bolagen i Hollywood.

Skriv kommentar